World cafeWorld cafe – podsumowujemy działania w ramach programu Szkoła z Klasą 2.0 – 20 czerwca w klasach 4-6, 21 czerwca w klasach 1-3

Do zebrania opinii uczniów o wprowadzonych działaniach w ramach Szkoły z Klasa2.0 wykorzystaliśmy World cafe – metodę konwersacyjną, która umożliwia wszystkim
uczestnikom aktywny udział w dyskusji. Wybór nie był przypadkowy, chcieliśmy pozyskać informacje od jak największej liczby uczniów, czy potrzeby i oczekiwania wszystkich uczniów zostały spełnione. Czy dodatkowe zajęcia rzeczywiście pomogły rozwijać pasje uczniów i jakie były wymierne efekty wszystkich działań nauczycieli realizowanych w drugim okresie bieżącego roku szkolnego. Rozmowy odbywały się w grupach przy trzech stolikach w określonym czasie 10 minut. Przy każdym stoliku była wyznaczona osoba odpowiedzialna za zbieranie opinii na jedno z trzech zagadnień: Która z form zajęć pozalekcyjnych umożliwia kreatywną pracę uczniów?
Które formy zajęć pozalekcyjnych motywują Cię do dodatkowej aktywności?
Jakie korzyści /efekty przyniosły zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i pasje uczniów?
Po upływie tego czasu następowała zmiana grup zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W praktyce wyglądało to tak, że członkowie grupy przeszli do drugiego stolika, żeby dyskutować o kolejnym problemie zaś osoba odpowiedzialna za spisywanie wypowiedzi uczniów została przy stoliku, po to by kolejnemu zespołowi zaprezentować wyniki pracy grupy wcześniejszej. Po kolejnych 10 minutach - kolejna zmiana, dzięki temu każdy uczeń mógł wypowiedzieć się na każdy z trzech tematów, dołożyć swój pomysł. Po ostatniej rundzie liderzy grup zaprezentowali wszystkim zebranym efekty ich pracy.
Tak dyskutowali uczniowie klas IV-VI

 
A tak uczniowie klas I - III


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz