Debata Uczniowska Jakie są moje pasje


Debata uczniowska „Jakie są moje pasje?” w klasach IV – VI odbyła się we wtorek 14 lutego 2017 r. w dużej sali komputerowej Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie.
Uroczystego otwarcia debaty dokonała pani Joanna Poniatowska, która przypomniała uczniom, że w bieżącym roku szkolnym nasza szkoła już po raz szósty uczestniczy w ogólnopolskim programie „Szkoła z klasą 2.0”, w ramach którego do realizacji w szkole został wybrany cel:  PASJA DO NAUKI. Pani Joanna Poniatowska przypomniała, że celem spotkania jest uzyskanie odpowiedzi na pytania:
- Czy uczniowie  mają zainteresowania, pasje?
- Kto, lub co pomaga je realizować?
- Jakie działania pozwalają rozwijać pasje uczniów?
-Czy uczniowie chcieliby opowiedzieć o  swoich pasjach, zainteresowaniach?
Prowadząca przypomniała również, na czym polega prawidłowa debata, zwracając uwagę między innymi na to, że każdy uczeń może wypowiedzieć swoje zdanie jak i kontrargumenty w sposób kulturalny. I tak rozpoczęła się debata wokół czterech zagadnień. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich klas IV – VI, po dwóch uczniów z każdej klasy. Moderatorami panelu uczniowskiego były: Aleksandra Dziwulska, Wiktoria Konarska, Hanna Kasprzyk i Aleksandra Kujan. Dziewczynki przygotowały prezentację multimedialną dotyczącą pasji oraz plakaty z hasłami do uzupełnienia przez uczniów klas starszych.  Nad przebiegiem debaty czuwali p. Joanna Poniatowska, p. Wojciech Pojęta oraz p. Anita Pasik, która odpowiedzialna była za dokumentację fotograficzną.
Wszystkie wypowiedzi uczniów zostały spisane na plakatach.

Debata uczniowska „Jakie są moje pasje?” w klasach I – III odbyła się w piątek 17 lutego 2017 r. w dużej sali komputerowej Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie. Uczennice  Aleksandra Dziwulska, Wiktoria Konarska, Hanna Kasprzyk i Aleksandra Kujan dbały o porządek dyskusji i spisywały wszystkie wypowiedzi uczniów na plakatach zaprojektowanych i wykonanych przez panią Izabelę Litwin. Nad przebiegiem debaty czuwały p. Renata Grulich, p. Izabela Litwin, p. Joanna Poniatowska. Pani Anita Pasik była odpowiedzialna za dokumentację fotograficzną wydarzenia. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz